• Volledig eigen productie
  • Maatwerkoplossingen
  • Specialist sinds 1973
Ter Huurne BV

Heb je een vergunning nodig om een serre te bouwen?

Is er een vergunning nodig voor een serre, die u bij de gemeente moet aanvragen. Wilt u uw bestaande woonruimte uitbreiden, dan is het bouwen van een serre een uitstekende optie. Toch is het niet in alle gevallen vanzelfsprekend dat u kunt starten met de bouw. In dit artikel vertellen wij meer over de wettelijke voorwaarden die gelden bij het plaatsen van een serre aanbouw.

Offerte aanvragen

 

Serre dakterras

Serre bouwen aan de voorgevel: wanneer een vergunning nodig?

Als u een serre wilt bouwen aan de voorgevel van uw woning, kan dit veelal zonder vergunning. In dat geval is het wel vereist qua maatvoering 1 meter terug van de voorgevel te blijven en de aanbouw niet hoger dan 3 meter boven het Peil te bouwen. Zodra u verder of hoger wilt bouwen, is een vergunningsaanvraag noodzakelijk.

Het is daarom verstandig om al vóór de start van de bouw een afspraak te maken bij uw gemeente. U kunt uw plan (mondeling of in de vorm van een schets) voorleggen aan een medewerker van Bouwen en Wonen en krijgt zo direct antwoord op de vraag of u een vergunning nodig heeft of niet. Op basis hiervan kunt u beslissen of u de vergunning wilt aanvragen of uw plan wilt wijzigen.

Serre bouwen aan de achtergevel: wanneer een vergunning nodig?

Als u een serre wilt bouwen aan de achtergevel van uw woning, kan dit nog vaker zonder vergunning. De aanbouw moet dan wel voldoen aan bepaalde regels, die vaak per gemeente anders zijn. Gemiddeld genomen moet het bouwwerk 4 meter terug van de achtergevel blijven en mag u niet hoger dan 5 meter boven het Peil bouwen.

De laatstgenoemde hoogte is enigszins bedrieglijk, want tegelijkertijd mag de serre niet meer dan 30 centimeter boven de vloer van de eerste verdieping komen. Ook mag er op het serredak geen dakterras of balkon worden aangelegd en bedraagt de maximaal toegestane hellingshoek van dit dak doorgaans circa 15 graden.

Showroom afspraak maken

Wat zijn de kosten van een vergunningsaanvraag?

Heeft u een vergunning nodig voor het bouwen van de serre, maar wilt u uw bouwplan niet wijzigen? Dan is het zaak een vergunningsaanvraag in te dienen bij uw gemeente. Die beoordeelt onder andere of het aangezicht van de wijk niet te ingrijpend verandert door de aanbouw. Voor meer informatie over vergunningen kunt u kijken op deze pagina van de Rijksoverheid.

Uiteraard zijn er wel kosten verbonden aan het aanvragen van een vergunning. De hoogte hiervan verschilt per gemeente, maar de kostenopbouw is vaak vergelijkbaar. Die bestaat uit het tekenwerk (van de bestaande en nieuwe situatie), constructieberekening (soms een sonderingsrapport om de grondslag te bekijken) en de gemeentelijke leges. Al met al resulteert dit al snel in een kostenpost van honderden euro’s.

Offerte aanvragen Showroom afspraak maken